Wettelijke kennisgeving

Van kracht vanaf 01/06/2021

 

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19van de wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, bekend als de L.C.E.N., worden de gebruikers van de sitehttps://growth4u.co op de hoogte gebracht van deze wettelijke kennisgeving. De verbinding met en het surfen op de site growth4u.co door de gebruiker impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze wettelijke kennisgeving.

ARTIKEL 1: De uitgever


De publicatie en het beheer van de website https://growth4u.co vallen onder de verantwoordelijkheid van Growth4u SARL, metadres 21, rue Glesener 1631 Luxembourg, en met e-mail adrescontact@growth4u.co. De verantwoordelijke voor publicatie is Lionel Russo.


Growth4u SARL
BTW: LU32208179
Vergunningsnummer: 10110573/0
RCS : Luxemburg B240328
Aandelenkapitaal : 12 000€.

ARTIKEL 2 : De host


De host van de website https://growth4u.co is de firmaWebflow, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te Webflow Inc - 208 Utah Street,Suite 210 - San Francisco, CA 94103.

ARTIKEL 3 : Toegang tot de site


De site is toegankelijk vanaf elke locatie, 7 dagen perweek, 24 uur per dag, behalve in geval van overmacht, geplande of ongeplandeonderbreking en die het gevolg kunnen zijn van een onderhoudsbehoefte. In gevalvan wijziging, onderbreking of opschorting van de diensten, kan de sitehttps://growth4u.co niet aansprakelijk worden gesteld.

ARTIKEL 4: Verzamelen van gegevens


De site is vrijgesteld van aangifte bij de CommissionNationale Informatique et Libertés (CNIL) voor zover hij geen gegevens overgebruikers verzamelt.

ARTIKEL 5 : Cookies


De Gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat tijdens zijn bezoeken aan de site automatisch een cookie in zijn browser kan worden geïnstalleerd. Door op de site te surfen, aanvaarden ze die.

Een cookie is een element waarmee de Gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie op te slaan met betrekking tot de navigatie van de Gebruiker op de website. De gebruiker kan dit cookie uitschakelen via de instellingen van zijn browsersoftware.


ARTIKEL 6: Intellectuele eigendom


Elk gebruik, reproductie, verspreiding, commercialisering, wijziging van het geheel of een deel van de website https://growth4u.co, zondertoestemming van de Uitgever, is verboden en kan leiden tot gerechtelijke vervolging en vervolging zoals voorzien in de wet van de intellectuele eigendom en het Burgerlijk Wetboek.

Klaar voor een
nieuwe aanpak?

Wilt u meer weten over ons aanbod ? een audit van uw digitale strategie verkrijgen? Ons team antwoord binnen de 12 uur.

Contacteer ons